آیا زنان کم خون آلزیمر میگیرند؟

آیا زنان کم خون آلزیمر میگیرند؟

زنان کم خون آللزایمر میگیرند .

اکثر زنان مبتلا به آلززایمر در حوالی مبتلا به کم خونی بوده اند !

فقر آهن موجب پایین آمدن اکسیژن مورد نیاز سلولهای زود ههنگام آنها میگردد.