دسته‌بندی نشده

۵ مهارت ضروری کوچینگ برای مدیران و رهبران

کوچینگ برای مدیران

امروزه سازمان های بیشتری به سراغ کوچینگ به عنوان یکی از مهارت های اثر بخش به  مدیریت و رهبری میی روند.مدیران و رهبران سازمان ها با مجهز شدن به این مهارت ها عملکرد اعضای سازمان را بهتر می کنند و بحران ها را باآسیب کمتری پشت سر می گذارند.از طرفی کارمندان نیز مانند گذشته صررفاً به دنبال تلاش برای حفظ شغل خود نیستند ،ببلکه می خواهند جزئی از یک هدف مفید و اثر گذار باشند .تغییر رویکرد به مدیریت سازمان و دگرگونی روابط مدیران و کارکنان ضرورت یادگیری و کاریست مهارت های کوچینگ برای مدیران را بیش از پیش کرده است.

در گذشته شواهد تجربی کمی از میزان تاًثیر این مهارت ها در دست بود.اما امروزه با تحقیقات فراوان تاًثیرگذاری آنها به اثبات رسیده است .اثرات مثبت این مهارت ها صرفاً به پیشرفت شخصی افراد محدود نمی شود با بهره گیری از این مهارت ها سازمان های مختلف عملکرد کلی خودشان را در حوزه هایی مانند کار تیمی،حل اختلافات ،انگیزه و … بهبود می دهند.

این مهارت ها آموختنی اند و در طول و عرض سازمان قابلیت اجرا دارند.در ادامه این مهارت های مهم از معرفی و روش های تمرین آن در بین رهبران سازمان را مرور می کنیم.

مهارت های اثر گذار کوچینگ کدام اند؟

مهارت های تاًثیر گذار کوچینگ مجموعه ای از مهارت هایی اند که به افراد و سازمان ها کمک می کنند تا عملکرد بهتری از خود نشان دهند و به اهدافشان برسند این مهارت ها از قرار زیرند.

۱- ایجاد رابطه و همدلی

تعامل صحیح و ایجاد همدلی در بین اعضای یک سازمان نقش مهمی در افزایش انگیزه و حرکت به سمت اهداف تیم دارد.رهبرانی که به مهارت های اثرگذار کوچینگ مسلط باشند ،در روابطشان با سایر اعضا به جای توجه به خود ،به دیگری توجه می کنند و از این طریق اعتماد و همدلی به وجود می آورند اگر می خواهید در سازمانتان همدلی جریان داشته باشد ،خود خواهی را کنار بگذارید و با زیر دستان برخوردی همدلانه داشته باشید.

۲- احترام و اعتماد

هر تیمی در هر سازمانی بر اساس قابلیت ها و مهارت هایش تشکیل شده است .وظیفه یک رهبر هوشیار این است که به توانایی های تیمش احترام بگذارد و اعتماد داشته باشد .پیش نیاز حرکت یک تیم به سمت اهداف اعتماد رهبر سازمان به توانایی های اعضای آن است .مهارت یک رهبر در ایجاد رابطه مناسب با اعضای سازمانش به ایجاد احترام و اعتماد متقابل منجر خواهد شد.

۳-سوًال کردن

رهبران موفق آنهایی اند که مهارت مهم سوًال کردن و گفت و گوی سقراطی را آموخته باشند .با طرح پرسش های بجا و مناسب می توان درک بهتری از شرایط داشت و واکنش های مناسب تری نشان داد .سوًالاتی که پاسخ های باز دارند و زمینه گفت و گو را فراهم می کنند باعث افق گشایی در نگرش های اعضای سازمان می شوند و سطح تعامل اجتماعی و اعتماد را افزایش می دهد.

۴- گوش دادن

 

سه مهارت اصلی کوچینگ از زبان یک کوچ حرفه‌ای | آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان

توانایی درک پیام ها و احساسات نهفته شده در صحبت های اعضای سازمان یکی از مهم ترین مهارت های اثر گذار کوچینگ برای مدیران است .این مهارت نه فقط در کسب وکار که در همه ابعاد زندگی اهمیت دارد.

۵- دل سوزی 

اعضای سازمان انسان اند و انسان ها گاهی به دل سوزی و شفقت نیاز دارند رهبران سازمان ها در کنار همه انتظارات حرفه ای ،باید نسبت به کارکنان خود حس دلسوزی هم داشته باشند.

باگسترش استفاده از این مهارت ها در سازمان های مختلف سراسر جهان روش های بهتری برای آموزش و کاربست آن ها یافت می شوند.

رهبران موفق این مهارت ها را در سازمان هایشان بکار می برند و تجاربشان را به اشتراک میگذارند.

نکاتی برای استفاده از مهارت های اثرگذار کوچینگ برای مدیران

مهارت هایی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد نیاز به تمرین و استفاده مستمر در سازمان دارند ،اما اثراتشان از همان ابتدا نیز مشخص می شوند .نکاتی که در ادامه مطرح می شود به شما به عنوان رهبر یک سازمان کمک می کندتا بهتر از این مهارت ها بهره ببرید:

۱- تشویق های فردی و جمعی

تشویق های فردی و جمعی در ازای کارهای مثبت و دستاورد ها را جایگزین سخنرانی های تلاطم می کنید .نشان دهید به صحبت های تک تک کارکنانتان توجه می کنید و ارزش کار هرکدام از آنها را در پیشبرد هدف سازمان درک می کنید هر فرد دوست دارد که کارش ارزشمند تلقی شود.

۲- همکاری به جای امر و نهی

دستور دادن ررا رها کنید و همکاری را جایگزینش کنید .امروزه سازمان های بیشتری به سمت کار تیمی می روند و فرآیند های صدور دستور از بایا به پایین را رها کنید.

۳- استرس مثبت

استرس مثبت برای تحریک انگیزه و افزایش تلاش اعضای سازمان مفید است اما فشار آوردن بیش از حد باعث کاهش کارایی می شود.بین این دو تعادل برقرار کنید .برای کارکنان سازمان وجود یک رهبر سخت کوش که مشارکت فعالی در کارها دارد باعث ایجاد انگیزه در جهت تلاش مضاعف می شود.

۴- تقسیم کار

واگذاری برخی از اختیارات به اعضای تیم نشان از اعتماد شما به توانمندی های آنها دارد.تیم هایی که حس می کنند فشار کاری بین اعضا به شکل یکسان تقسیم شده است عملکرد بهتری دارند.

۵-برخورد اصولی با خطاها

نقاط قوت تیمتان را بشناسید و اشتباه نکنید که در کوچینگ کارمندی که در کارش خطایی رخ میدهد باید از این خطاها درس بگیرد .

۶-شناسایی نقاط قوت

نقاط قوت تیمتان  را بشناسید و آن را به کار ببندید.وقتی اعضای تیمتان توانایی خودشان را به نمایش گذاشتن بدانید که شما در آن کار پیروز خواهید بود.

۷- مدیریت بحران

وقتی اوضاع بحرانی است شما آرامش بخش،و وقتی همه چیز رو به کرختی رفته شما انرژی بخش باشید .یک رهبر مدیر باید بداند چگونه در موقعیت های پراسترس واکنش نشان دهد.

۸- افزایش مهارت گوش دادن

برخی از اعضای سازمان به حمایت معنوی بیشتری نیاز دارند .برای ایجاد این حمایت مهارت گوش دادن سبب می شود که افراد در کارهایشان موفق شوند.

مثال هایی از  کوچینگ موًثر در سازمان

برای نشان دادن کارکرد کوچینگ برای مدیران چهار مثال از تاًثیر این مهارت ها بیان می کنیم:

.یکی از کارکنان شما مدتی است که دیر به سر کار می آید و اینجا به دلیل نبود یک رهبر قوی است که این فرد دیر به کار می آید.

.هنگام مواجه با بحران یک مدیر موفق از کار کنانش می خواهد که با آرامش به کارها رسیدگی کنند.

.دو نفر از کارمندان سازمان دچار اختلاف شده اند .رهبری که مشکل آنان را می داند باید سریع وارد عمل شود و این قضیه ررا ختم به خیر کند.

راهکارهایی برای ارتقای مهارت های کوچینگ مدیرانن

 

پونیشا | نمونه کار | کارگاه مهارت های پایه کوچینگ

توسعه مهارت های کوچینگ مانند یادگیری هر مهاررت دیگری به تمرین کردن نیاز دارد تا بتوانید در کارتان موفق شوید.

۱- تقویت هوش هیجانی

برای شروع به دنبال تقویت هوش هیجانی باید یک کارهایی انجام دهیمکه هئش تان تقویت شود.

۲-توسعه روابط

برای اینکه افراد در کسب و کار خود موفق شوند باید در روابط درون سازی پیشرفت کنند تا به جایی برسند.

۳- فضایی برای رشد فردی 

برای اینکه افراد بخواهند در کار خود موفق شوند باید یک فضایی برای انجام دادن کارهای خود در آن را دارند که سبب پیشرفتشان در کارها می شود.

۴- تعامل اصولی با کارکنان 

روش های تعامل صحیح با کارکنان یکی از راه های رسیدن به موفقیت در کارها است که باید افراد دیگر هم در این کار نقش موًثری داشته باشند .

۵- محیط کاری انگیزه بخش

محیطی ایجاد کنید که انگیزه کار کنان را با استفاده از روش های مختلف به بالا ببرد.

 

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *