Home Archive by category اجتماعی (Page 2)
اجتماعی
معماری باستانی یکی از جذاب ترین دریچه ها به گذشته ماست. به کمک آن ها، باستان شناسان توانسته اند اطلاعات جالب بسیاری در مورد تمدن های پیش از تاریخ که همچنان بر زندگی ما تاثیرگذار هستند بدست بیاورند. شوربختانه، تنها تعداد معدودی از چنین سازه ها هنوز پابرجا هستند اما همین تعداد معدود نیز باید […]
اجتماعی
  علاقمندان به هنرهای رزمی با توانایی های فوق العاده راهبان معبد شائولین آشنا هستند. این راهبان در ۷۲ زمینه به شدت تمرین کرده و آموزش می بینند و یاد می گیرند که ۲۶ سلاح دیگر را چگونه استفاده کنند و دو حرکت و سبک جانوران را برای پیدا کردن تخصص در آن انتخاب می […]
اجتماعی روانشناسی
مردهای خطرناک برای ازدواج: ۱-مردی که رفیق باز است. ۲-مردی که خسیس است. ۳-مردی که با تو رو راست نیست. ۴-مردی که وابسته به پدر و مادر است. ۵-مردی که حس و حال رابطه با تو را ندارد. ۶-مردی که غیر اجتماعی است. ۷-مردی که تعهد عاطفی و اخلاقی ندارد. ۸-مردی که با شغل خود […]
اجتماعی روانشناسی
۱-زن نیاز به توجه داره ۲-مرد نیاز به اعتماد ۳-زن نیاز دارد که درک شود ۴-مرد پذیرش می خواهد ۵-زن احترام می خواهد ۶-مرد تشکر و قدر دانی می خواهد ۷-زن نیازمند دلبستگی و فدا کاری است ۸-مرد نیازمند تحسین است ۹-زن تصدیق می خواهد ۱۰-مرد باید مصمم باشد.
خانواده اجتماعی روانشناسی
۱- مردی که با شما صادق نیست! ۲-مردی که خسیس است! ۳- مردی که با شغل خود ازدواج کرده است! ۴- مردی که هنوز به پدر و مادر خود وابسته است! ۵-مردی که حال کردن ندارد! ۶- مردی که غیر اجتماعی و گوشه گیر است! ۷-مردی که بیش از حد رفیق باز است ! ۸-مردی […]
اجتماعی سلامتی طبیعت
سیزده بدر،سال دیگر کرونا نباشد در وطن از عشق و مهر و عاطفه قلبی نباشد بی اثر خاموش و سرد و نا امید هرگز نباشد یک نفر هرگز نیفتد یک درخت از ضربه ی  سرد تبر. از جنگ خونریزی ،زمین خالی بماند سر به سر هرگز نماند کودکی بی سایه ی سبز پدر تنها دلی […]
روانشناسی اجتماعی
مرگ همسر یا شریک زندگی تجربه ای عمیق و دردناک است چه این حادثه ناگهان رخ بدهد و چه اینکه همسر شما پس از دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری سخت از دنیا برود .هر کسی برای کنار آمدن با این بحران دوره ای از سوگواری را پشت سر می گذارد .با این […]
اجتماعی
بیاییم زنده کنیم سنت های پرازبرکت و معنای ایرانمان را. هفت سین باید دارای ویژگی هایی باشد: ۱-نام آنها پارسی باشد. ۲-یا بند واژه(حرف)سین آغاز شود. ۳-دارای ریشه گیاهی باشند. ۴-خوردنی باشد. از واژه های ترکیبی استفاده نشده باشد ۱-سیب،سیر،سماغ؛سرکه،سنجد،سبزه،سمنو. براین پایه: سنبل نه خوراکی است نه پارسی،تازی است .سکه نه خوراکی است نه پارسی […]